Výstavba a dodávka sčítačov dopravy

Výstavba a dodávka sčítačov dopravy

Spoločnosť JHservices realizuje a supportuje  vysokorýchlostný dopravný systém zberu dát klasifikácie vozidiel a merania zaťaženia náprav bez prerušenia premávky prostredníctvom technologických prvkov Anglickej spoločnosti TDC systems/ Qfee/

HI-TRAC TMU4

/HIGH-SPEED TRAFFIC WEIGH-IN-MOTION & CLASSIFICATION SYSTEM – zabezpečuje automatický vysokorýchlostný systém zberu dopravných klasifikačných údajov o hustote dopravy, klasifikácie jednotlivých vozidiel, meranie hmotnosti zaťaženia jednotlivých náprav v cestnej premávke. Systém zberá dáta prostredníctvom indukčných slučiek a jednotlivých piezosnímačov nainštalovaných v cestnom telese či už diaľničných úsekov alebo štandardných cestných koridorov.

Využitie systémov je rôznorodé, či už na štatistické údaje merania zaťažiteľnosti jednotlivých ciest, mostov , prejazdov a v spojení s detekciou ANPR /ŠPZ/ a videozáznamom zachytiť preťaženia jednotlivých vozidiel . Systém pracuje v nezávislom dátovom rozhraní , či už prostredníctvom ethernet alebo GPRS prostredia. SW vybavenie umožňuje centrálny a vzdialený prístup k získaným informáciam.

Galéria ku článku

Prílohy:

Ďaľšie riešenia

2019-02-11T19:42:53+00:00