Profesionálna technika a špičkové vybavenie

Profesionálna technika a špičkové vybavenie

Spoločnosť JHservices s pocitom plnej profesionality ponuka svojim zákazníkom kvalitné služby v oblasti dodávky a inštalácie optických sietí, bezpecnostných sietí a systémov v doprave.

Využívame najkvalitnejšiu techniku, ktorá umožní pokľádku optického kábla a prioritne optického mikrotrubičkového systému, tlakové a kalibračne skúšky HDPE vedení, zafukovanie a zváranie optických vlákien, meranie priamou metódou a meranie optickým reflektometrom či už multimódové alebo SM vlákna.

Pre servis kamerových systémov a systémov, ktoré vyžadujú prácu vo výškach používame vlastné mobilné vysokozdvižné plošiny na automobilových podvozkoch.

Využívame najkvalitnejšiu meraciu, kalibračnú či montážnu techniku s teamom vyškolených pracovníkov.

Galéria ku článku

Ďaľšie riešenia

2021-05-18T12:31:03+00:00