Detekcia vozidiel prevážajúcich nebezpečný náklad “ADR HAZMAT”

Detekcia vozidiel prevážajúcich nebezpečný náklad “ADR HAZMAT”

Spoločnosť JHservices,  prostredníctvom detekčného video systému Survision , ktorý implementovala na diaľnici D1 v rámci tunela Bôrik zabezpečuje monitorovanie vozidiel prevážajúcich nebezpečný náklad. Vo všeobecnosti platí , že

v dopravnej infraštruktúre sa nachádzaju oblasti, kde je veľmi dôležité poznať typy vozidiel , ktoré nimi prechádzaju. Zvlášť v častiach ako sú tuneli a cestné mosty v prípade nehody je pre ochranu životov a materiálnych hodnôt dôležité poznať, aký druh nákladu jednotlivé vozidlá prepravujú.

Vozidlá prevážajúce nebezpečný náklad su povinné mať umiestnené v zmysle normatívy špeciálne tabule v zadnej , prednej a bočnej ťasti vozidla, ktorých číselný kód obsahuje zakodovanu informáciu o prevážanom náklade. Systém detekcie hazardného materiálu umožňuje monitorovaním úseku detekovať vozidlo prevážajúce takýto nebezpečný náklad, prostredníctvom videoanalýzy vyhodnotiť typ nákladu, rozpoznať EČV /ŠPZ / daného vozidla a zaslať  dôležitú alarmovú alebo dokumentačnú informáciu obsluhe alebo riadiacemu dopravnému systému.

Spoločnosť JHservices  sa zaoberá nielen projektovaním , ale aj poradenstvom, implementáciou a servisom detečných systémov HAZMAT. Systém je postavený na čisto videodetekcii bez zásahu do vozovky, čo je zvláš vhodne pre detekciu vrámic mostov, dialničných a rýchlostných ciest bez zasahu do vozovky .

Galéria ku článku

Prílohy:

Ďaľšie riešenia

2019-02-13T22:33:05+00:00