Klasifikácia a riadenie dopravy

Klasifikácia a riadenie dopravy

Spoločnosť JHservices, s.r.o. pripravila dopravný systém zberu dát klasifikácie vozidiel a dopravy  prostredníctvom špeciálnych kamerových systémov X-CAM TD spoločnosti CITILOG formou emulácie indukčných slučiek.

Pre systém klasifikácie a riadenia dopravy sú rozhodujúce rôzne prevádzkové podmienky, technické možnosti a časový úsek získavania údajov.

Špeciálny kamerový detekčný systém XCam-td/ng umožňuje bez zásahu do vozovky :

  • klasifikáciu dopravy na základe dĺžky /nákladné, osobné, VAN vozidlá/
  • priemerná rýchlosť vozidiel
  • obsadenosť
  • vývoj dopravy
  • stratégia riadenie križovatiek prostredníctvom získaných dopravných údajov v spolupráci s bežnou dopravnou signalizáciou
  • implementácia v mestských dopravných systémoch
  • implementácia v mimomestských aglomeráciách

Spoločnosť JHservices, s.r.o. zabezpečuje predprojektové prípravu, konzultačné činnosti , spracovanie analýz , implementáciu riešenia a zabezpečnie komunikačných rozhraní so stávajucimi systémami.

Galéria ku článku

Ďaľšie riešenia

2019-02-13T23:56:32+00:00