Meteorologické zariadenia

Meteorologické zariadenia

Spoločnosť JHservices, s.r.o.  pripravila komplexný systém merania a spracovania meteorologických informácií v cestnej doprave zariadeniami španielskej spoločnosti GEÓNICA.

Meteorologické zariadenia /meteostanica/

zabezpečuje automatické meranie meteorologických a enviromentálnych parametrov prostredia pozdĺž ciest  a diaĺničných úsekov. Zabezpečujú prostredníctvom špeciálnych čidiel a systémov získavanie informácií o stave vozovky, s vyhodnotením jej stavu /suchá, mokrá, dážď, námraza/.

Systém diaĺkovo komunikuje s operátorským pracoviskom a riadiacim systémom dopravy prostredníctvom optického ,alebo bezdrôtového spojenia so systémom včasného varovania zmeny klimatických podmienok v detekovanej oblasti. V neposlednom rade zabezpečuje vyhodnocovanie viditeĺnosti v danom useku. Meteozariadenia v zmysle poslednej platnej legislatívy sú neoddeliteľnou šúčasťou dopravného informačného servisu , riadenia dopravy a zvýšenia bezpečnosti v cestnej premávke. Spoločnosť JHservices, s.r.o. sa zaoberá projekciou, montážou , spracovaním meteoinformácií a v neposlednej miere servisom a údržbou technologických zariadení.

Galéria ku článku

Ďaľšie riešenia

2019-02-14T00:01:29+00:00