Spoločnosť JHservices s.r.o. investovala do svojho elektrického vozidlového parku.

Spoločnosť JHservices s.r.o. investovala do svojho elektrického vozidlového parku.

Spoločnosť JHservices sa zapojila do dotačnej výzvy :

“Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo výzvu, ktorej hlavným cieľom je motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom, vďaka ktorým sa znižuje množstvo vypustených znečisťujúcich látok. Čerpanie prostriedkov z tejto výzvy sa týka výhradne vozidiel na čisto elektrický pohon (BEV), alebo tzv. plug-in hybridov (PHEV) – teda hybridných vozidiel dobíjateľných z externého zdroja elektrickej energie. Dotáciu na ekologické vozidlá si môžu uplatniť podnikatelia, subjekty verejnej správy, ale aj fyzické osoby – nepodnikatelia.”

Po niekoľko mesačnom čakaní sa nám podarilo zmienenú dotáciu získať.

Zakúpili sme čisto elektrický elektromobil, ktorého využívaním chceme malou mierou prispiet ku znižovaniu emisií v našom životnom prostredí.

Ďaľšie riešenia

2021-03-17T15:19:34+00:00