Využitie rozšírenej reality v správe a servise informačných a dátových systémov

Využitie rozšírenej reality v správe a servise informačných a dátových systémov

Spoločnosť JHservices , s.r.o. začína implementovať  pre svojich klientov veľmi efektívny systém pre riadenie , správu a servis technologických zariadení prostredníctvom rozšírenej virtuálnej reality. V spolupráci so spoločnosťou Microsoft a technologickým riešením HoloLense rieši uľahčenie a optimalizáciu servisných zásahov na stavbách či už v interiérovom riešení, serverovniach, v externom prostredí, pri správe serverov, technologických systémov, energetických systémov bezpečnostných systémov v doprave a mnohých ďalších.

Samotným riešením je práca operátora, ktorý pracuje v dispečingu a práca výkonného pracovníka, ktorý je v teréne. Prostredníctvom softvérového vybavenia operátora , ktoré predstavuje základnú technológiu Skybe for Business a jeho nadstavbu  pre vzdialené ovládanie špeciálnych okuliarov Hololense a prostredníctvom 4G, alebo LTE spojenia. Pre ukážku riešenia sú pripojené aplikačné videá, ktoré poukazujú akým spôsobom sa riešenie aplikuje v praxi. Vzhľadom na to, že riešenia sú absolútne novou a špičkovou technológiou spoločnosť JHservices pripravila pilotný projekt, ktorý bude prezentovať vo veľmi krátkej dobe svojim potenciálnym partnerom, súčasne uvedenú technológiu bude sama aplikovať pre svojich zákazníkov, ktorým spravuje bezpečnostné systémy v doprave.

Ďaľšie riešenia

2019-03-25T17:06:23+00:00