HoloLens 2 zariadenie, ktoré pomáha v boji proti Covid-19

HoloLens 2 zariadenie, ktoré pomáha v boji proti Covid-19

Spoločnosť JHservices, s.r.o. umožňuje svojim zákazníkom využívať zariadenie HoloLens 2 na vzdialenú komunikáciu medzi pracovníkmi aj v zdravotníctve na diagnostiku pacientov v kritických Covid-19 zariadeniach.

Použitie zariadenia HoloLens 2 vieme aplikovať na pomoc pracovníkom v zdravotníctve v boji proti ochoreniu Covid-19. Vďaka HoloLens 2 vieme redukovať kontakt zdravotníkov, doktorov a nemocničného personálu s pacientmi, ktorý boli vystavený Covid-19 ochoreniu. Zároveň vďaka zníženému fyzickému kontaktu sa znižujú aj nároky na ochranné prostriedky.

Okuliare HoloLens 2 je možné používať v pracovných a ochranných prostriedkoch keďže na rozdiel od klasických smartfónov sa ovládajú iba gestami vo vzduchu pomocou hologramov, prípadne hlasovými pokynmi.

Kvalifikovaný doktori a diagnostici môžu predchádzať vystaveniu sa Covid-19 pacientom vďaka diaľkovému prístupu okuliarov.

Obrázok 1 Zdroj (https://www.jmir.org/2020/8/e21486/)

Obrázok 1 Zdroj (https://www.jmir.org/2020/8/e21486/)

Personál nemocnice, zdravotná sestra má nasadené okuliare HoloLens 2. Momentálne komunikuje s doktorom (na obrazovke vľavo), ktorý sa nachádza v miestnosti mimo pacientov. Doktor má plný prehľad o situácii vďaka kamera zabudovanej v okuliaroch. Zdravotná sestra môže plne komunikovať s doktorom, zároveň môže od doktora dostávať do svojej virtuálnej pracovnej plochy dokumenty a obrázky, ktoré sú relevantné pre daného pacienta.

Pohľad na vzdialeného pracovník s ochrannými pomôckami a s okuliarmi HoloLens 2.

Pohľad cez kameru v HoloLens 2, ktorá ukazuje vzdialený tím pracovníkov.

HoloLens 2 sú perfektný nástroj ako posunúť vzdialenú komunikáciu vďaka rozšírenej realite a najmodernejším digitálnym technoľógiam momentálne dostupných na trhu.

Ak by ste mali záujem o viac informácii alebo praktickú ukážku, prezentáciu kontaktujte nás na: vr@jhservices.sk alebo telefónom čísle +421 910 353 719

Ďaľšie riešenia

2021-02-01T13:07:31+00:00