HoloLens 2 – Zariadenie pre vzdialenú komunikáciu s technikmi v teréne

HoloLens 2 – Zariadenie pre vzdialenú komunikáciu s technikmi v teréne

Spoločnosť JHservices, s.r.o. pomocou rozšírenej reality a zariadenia HoloLens 2 umožňujú technikom v teréne vysoko kvalifikovane ponúkať množstvo informácii v ich zornom poli. Technici môžu zaznamenávať všetky udalosti na zariadenie HoloLens 2 v offline režime alebo komunikovať s dispečerom po online kanály, ktorý uvidí situáciu aká konkrétne je priamo na svojej obrazovke. Dispečer môže s technikom komunikovať, prikladať mu documentáciu priamo do jeho prostredia. Táto dokumentácia sa mu bude zobrazovať ako hologram v priestore, s ktorým môže ďalej pracovať.

Technikovi, ktorý je v teréne okuliare HoloLens 2 dovolia si vytvoriť virtuálnu plochu z hologramov. Na obrázku môžete vidieť komunikáciu technika s dispečerom cez oči nášho technika. Dispečer mu dokáže poslať dokumentáciu na diaľku v teréne, ktorú si môže „Nechať“ na akomkoľvek mieste v priestore a následne sa ku nej vrátiť.

Samozrejme okuliare dokážu fungovať aj v offline režime, kedy ich vieme použiť na zaznamenanie a dokumentáciu pracovného úkonu na danej stavbe, servise pre prípadne zálohovanie do budúcna. Okuliare obsahujú mikrofón, kameru, ktorou snímajú okolie, ale aj hologramy a prácu daného technika. Akonáhle sa technik pripojí v priestoroch firmy na sieť, automaticky zálohuje svoj výkon práce na zabezpečený cloud.

Ak by ste mali záujem o viac informácii alebo praktickú ukážku, prezentáciu kontaktujte nás na: vr@jhservices.sk alebo telefónom čísle +421 910 353 719

Ďaľšie riešenia

2021-02-02T17:45:58+00:00