Využitie rozšírenej reality HoloLens 2 v správe a servise informačných a dátových systémov

Využitie rozšírenej reality HoloLens 2 v správe a servise informačných a dátových systémov

Spoločnosť JHservices , s.r.o. plánuje ďalej sa zaoberať rozšírenou realitou a jej prepojením s prostredím v správe a servise informačných a dátových systémov, pomocou novej verzie okuliarov HoloLense 2.

Predstavenie okuliarov pre rozšírenú realitu HoloLense 2

Vďaka baterke, ktorá toto zariadenie napája dokážu naši technici pracovať a komunikovať s dispečingom až po dobu 3 hodín v teréne. Optimalizácia a uľahčenie pri servisných zásahoch sa drasticky zníži a bude možné presne a v reálnom čase komunikovať s dispečingom pri zložitejších problémoch, ktoré by mohli nastať pri servisnej údržbe. Nová verzia HoloLense predstavuje viac možností akými môžeme využívať rozšírenú realitu. Vďaka novému dizajnu môžu naši výkonní pracovníci pristupovať ku ťažko dostupným miestam ako sú výšky, zúžené priestory a podobne, kde by sa so štandardným vybavením ako notebook alebo mobilný telefón nemal možnosť dostať.

Vzhľadom na to, že riešenia sú absolútne novou a špičkovou technológiou spoločnosť JHservices pripravila pilotný projekt, ktorý bude prezentovať vo veľmi krátkej dobe svojim potenciálnym partnerom, súčasne uvedenú technológiu bude sama aplikovať pre svojich zákazníkov, ktorým spravuje bezpečnostné systémy v doprave.

Ďaľšie riešenia

2019-07-03T15:07:45+00:00