Microsoft Mesh – Najnovšia technológia v rozšírenej realite pre HoloLens 2

Microsoft Mesh – Najnovšia technológia v rozšírenej realite pre HoloLens 2

Microsoft Mesh – Budúcnosť rozšírenej reality a HoloLens 2

Microsoft nedávno predstavil novú technológiu, ktorá bude použiteľná v Microsoft ekosystéme rozšírenej reality. Táto technológia predstavuje veľmi podobný skok v technickom vývoji ako boli počítače a procesory oproti minulému storočiu.

Microsoft Mesh umožní užívateľom zdieľať hologramy a live digitálny obsah priamo v priestore, v ktorom sa nachádzate. Komunikácia a kooperácia sa presúva do novej doby technológii.

Ďaľšie riešenia

2021-03-10T16:10:05+00:00